Da li ste zrtva mobbinga?

Written by Oliver Vukmirovic. Posted in Kampanje

Znate li da je mobbing je specifičan oblik ponašanja na radnom mjestu, kojim jedna osoba ili grupa njih sistematski psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu s ciljem ugrožavanja njenog ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije s radnog mjesta. Zlostavljana osoba je bespomoċna, u nemoguċnosti da se odbrani, a takve se aktivnosti odvijaju najmanje jednom sedmično, tokom najmanje šest mjeseci.

Mobbing je, prema definiciji, psihičko maltretiranje na radnom mestu koje podrazumijeva:

 • davanje ponižavajućih poslova radniku, 
 • ogovaranje, 
 • stalne kontrole i kritike od strane kolega i rukovodstva,
 • napade na zdravlje zaposlenog (ne dobija bolovanje, godišnji odmor, seksualno ga uznemiravaju...), 
 • premiještanje u drugu kancelariju, 
 • nepozivanje na sastanke, 
 • oduzimanje sredstava za rad (sindrom praznog stola), 
 • pretrpavanje obavezama - sindrom punog stola,
 • zakidanje na zaradi itd.

Cilj mobbinga je da se zaposleni prisili da napusti radno mesto i tako ekonomski još više degradira. Posljedica se odražava na socijalno okruženje, radnu sredinu i na pojedinca pa je problem posmatran sa medicinskog, sociološkog, pravnog i psihijatrijskog stanovišta.
Ko su mobberi?

Psiholozi tvrde da su zlostavljači mobberi osobe s poremećajem ličnosti. To su manje sposobne, ali moćne osobe bez kapaciteta za ljubav, radost, igru, kreativnost, davanje i dijeljenje. Njima se lako pridružuju slabi u strahu da ne postanu žrtve. Mobbingom prikrivaju nemoć u nekoj drugoj sferi svojega života (najčešće privatnog, u braku ili porodici) formirajući oko sebe grupu u kojoj dokazuju svoju moć i važnost na račun žrtve.
Obično su žrtve mobbinga:

 1. "Poštenjaci" - osobe koje su uočile i prijavile nepravilnosti u radu,
 2. Tjelesni invalidi,
 3. Mlade osobe tek zaposlene i starije osobe pred penzijom,
 4. Osobe koje traže više samostalnosti u radu ili bolje uslove rada,
 5. Osobe koje nakon godina besprijekornog rada traže priznavanje radnog položaja i povećanje plate,
 6. Višak radne snage.
 7. Pripadnici manjinskih grupa različite religije, različitog pola (žena u grupi muškaraca ili muškarac u grupi žena), različite seksualne orijentacije,
 8. vrlo kreativne osobe,
 9. ekscentrične osobe,
 10. bolesne osobe - česta izbivanja s radnog mjesta zbog bolovanja mogu izazvati nezadovoljstvo u poslodavca. Često su postupci usmjereni na pogoršanje zdravstvenog stanja radnika. (npr. radniku koji ima bolove u kičmi dodjeljuju se poslovi utovarivanja i istovarivanja i sl.)
 11. zadnje zaposleni u nekom preduzeću. Postojeća skupina ljudi zbog osjećaja ugroženosti započinje odmah s mobbingom, s izolovanjem, omalovažavanjem.

Kako prepoznati mobbing?

U radnom okruženju žrtva ne može doći do riječi ili je stalno prekidana u govoru. Ignorišu je, kao da ne postoji. Isključuju je iz društvenog života na poslu ("zaborave" je pozvati na proslave, zabave, ignorišu u pauzama...) Prekidaju razgovor u trenutku kada žrtva ulazi u prostoriju. Kontrolišu da je li prisutna na poslu više ili manje nego što je to uobičajeno u dotičnoj sredini. Žrtva se premješta u kancelariju udaljenu od radnih prostora ostalih kolega. Dobija samo besmislena zaduženja i radne obveze koje su ispod njenog profesionalnog kvalifikacionog nivoa ili joj daju zadatke koje ne može riješiti ili stalno dobija nova zaduženja. Stalno izložena kritici žrtva se optužuje za propuste koji se objektivno nisu dogodili, neutemeljeno obezvrijeđuju rezultate rada izabrane "žrtve" Uskraćivanje važnih informacija. Ismijavanje i šale na račun govora, držanja, hoda, odijevanja. Na osnovi izgleda, privatnog života, nacionalnosti, pola, rase i sl. Širenje neprovjerenih glasina, kleveta, pogrda, pokušaji sramoćenja žrtve.

Opterećivanje izmišljenim seksualnim intrigama. Prijetnje fizičkim nasrtajem, fizičko zlostavljanje. Seksualno napastovanje. Teror telefonskim pozivima. Žrtvi se uskraćuje mogućnost za izvinjenje.
Kako se zaštititi od mobbinga?

Ako imate osećaj da ste žrtva mobbinga, diskriminacije ili da se na vama sprovodi bilo koji način zlostavljanja, pokušajte da učinite sledeće:
Budite strpljivi: ovo je prvo pravilo koje morate slijediti. Put u borbi protiv mobbinga je dugačak i težak, pripremite se za borbu u kojoj ćete, na kraju, ipak biti pobjednik.
Ne mislite da ste jedini: vi ste samo jedan od mnogih u toj situaciji, organizujte se da istrajete.
Ne razmišljajte o bježanju: prva stvar na koju osoba nad kojom se vrši mobbing misli jeste kako da pobjegne i oslobodi se stresne situacije, napuštajući posao. Odlučite se za odsustvo sa posla (bolovanje) samo kada je to zaista potrebno. Radije iskoristite godišnji odmor ili neki drugi vid odsustva (slobodni dani...).
Nemojte klonuti i biti depresivni
Vodite dnevnik:
Bilježite datum, vrijeme i događaje sa što je moguće više detalja;
Bilježite imena svjedoka;
Bilježite kako se to dogodilo (opis događaja).
Imajte na umu da se mobbingom smatra ne samo incident već i broj, učestalost i naročito namjera zlostavljanja.
Čuvajte kopije pisama, e-maila, faksova, poruka, rješenja, zahtjeva koje šaljete ili dobijate od osobe koja Vas maltretira.
Obratite se za pomoć psihologu ustanove (ukoliko je ima), predstavniku sindikata, osobi koja je zadužena za kadrovske poslove u skladu sa kolektivnim ugovorom i zakonom, Odboru za zdravlje i bezbjednost na radu u svojoj ustanovi.
Budite svjesni posljedica, kako psihičkih, tako i fizičkih, koje mobbing izaziva na vama. Simptomi mogu biti psihičke prirode (aneksioznost, depresije, napadi panike, itd.), fizičke prirode (nesanica, migrene, gubitak apetita, povećanje apetita, stvaranje povećane želučane kiseline u organizmu, srčane smetnje, smanjenje i gubitak seksualnog nagona itd.) kao i simptomi poremećaja u ponašanju (gubitak samopouzdanja, osjećaj beskorisnosti, gubitak samopoštovanja, itd). Sve rečeno može da Vam olakša dokumentovanje biološke štete koja je posljedica mobbinga, a vodi ka zahtjevu za naknadu za pretrpljene posljedice.
Obratite se najbližem udruženju ili savjetovalištu za mobbing.
Zatražite od nadležnog ljekara da utvrdi da je pogoršanje zdravstvenog stanja posljedica mobbinga-stresa na radnom mjestu.
Obavezno kontaktirajte ovlašćenog predstavnika sindikata za vašu opštinu u cilju obavještavanja javnog mnijenja putem sredstava javnog informisanja (pisanih ili elektronskih).


www.stop-mobbing.org

Premium Templates
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Дюшеме Виж ТУК